Søndag kl. 12.00 stenges skolene, og vaktene forlater skolen. Alle lag, også lag som kommer til sluttspill på søndag, må derfor være ute av skolene senest kl. 12.00.

Ingen vet hvor langt de når i turneringen, og det er derfor vanskelig for lagene å beregne når de skal tilbake for å rydde ut av lokalene. For å unngå at lag som kommer til sluttspill først dukker opp på skolen etter finaler og premieutdeling, har vi innskjerpet rutinene for når og hvordan skolen skal forlates.

Det gjøres oppmerksom på at dusjing etter kamper gjøres ved kamparenaene, ikke på skolen.

Før lagene går til første kamp på søndag (senest kl. 12:00), må de forsikre seg om at:
1. Klasserommene er ryddet og feid.
2. Søppel er samlet i søppelposer og plassert på anvist sted.
3. Stoler og pulter er satt tilbake slik de var plassert ved ankomst.
4. All bagasje er tatt med ut av skolens lokaler.