TURNERINGSREGLEMENT HÅNDBALL

Vi følger NHF sin bestemmelser og spillformer i forhold til aldersbestemte klasser.

Kampreglement og spilletider for klasser uten sluttspill

  • Vi spiller 4’er håndball på minihåndballbane i 8 årsklassen.
  • Vi spiller 5’er håndball på kortbane i 9 og 10 årsklassen.
  • Vi spiller 6’er håndball på full bane i 11 og 12 årsklassen (nedsenket tverrligger i 11 årsklassen).

Spilletid er 1 x 18 min.

Avkast etter mål tas fra målfeltet

Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon (Rødt kort) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter.  

Hjemmelag stiller med kampball og bortelag med vester (ved draktlikhet).

Kampreglement og spilletider for  klasser med sluttspill

1.1 Kampreglement

Presisering av regler i turneringen. Kampene spilles med redusert spilletid i forhold til ordinære seriekamper.

Av den grunn er det endret på følgende regler i turneringen:

Rødt kort ( diskvalifikasjon ) medfører automatisk at spilleren/lederen må stå over neste kamp i den klassen spilleren fikk det røde kortet. Denne spilleren/lederen kan heller ikke spille/lede lag i noen annen klasse før spilleren/lederen har stått over denne kampen. Om kampen er lagets siste i klassen kan ikke spiller eller leder delta i annen klasse senere i turneringen. Eksempel har du fått rødt kort i den siste kampen i Jenter 13 klassen kan du ikke delta i annen klasse såfremt dette er mulig aldersmessig.

(Gjelder ikke rødt kort etter 3 x 2 minutter utvisning)

Ved blått kort automatisk utestengelse i 2 kamper (ref. punkt rødt kort)

Hvis det kun blir en gruppe i en klasse avvikles det ikke eget sluttspill.

1.2 Spilletid

Spille tid er 1 x 18 min.

2. Spillesystem:

2.1 Deltagelse

Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spiller på flere lag, dog ikke i samme klasse, men vi kan ikke ta hensyn til dette i kampprogrammet. 14 spillere per kamp.

2.2 Dispensasjoner

De lag som har dispensasjon for overårige spillere gitt av sine respektive håndballregioner for seriespill, kan søke om dette til Trollcup. Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig. Det kan også gis dispensasjon for overårige spillere kun for Trollcup.

2.3 Spillesystem

Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge:

a. Poeng
b. Poeng i innbyrdes oppgjør
c. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
d. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
e. Målforskjell totalt
f. Flest scorede mål totalt
g. Loddtrekning

Alle kampene i sluttspill går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid, settes spillet i gang igjen etter trekning om hvem som skal starte med ballen og avgjøres ved «sudden death» første mål vinner. Lagene blir stående på samme banehalvdel som i ordinære spilletid.

3. Kampreglement og spilletider for PUH

PUH-klassen spilles etter egne regler. Spilletid: 1 x 18 min.

4. Timeout

Det gis ikke anledning til lags time-out. Det er ikke automatisk time-out ved utvisning. Utvisningstiden (2 minutter) starter når dommerne blåser i gang spillet igjen etter at utvist spiller har kommet ut av spillebanen.

5. Kampstart

Først oppsatt lag begynner med ballen og starter på banehalvdelen til høyre for sekretariatet. Lagene skal holde seg klare minst 15. min før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen 0 – 5. Dersom to lag har like draktfarger, må sist oppsatte lag bytte drakter. Lagene oppfordres til å ha med egne overtrekksdrakter.

6. Protester

Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelsen i Gimlehallen innen 30 minutter etter kampslutt, undertegnet av begge lags leder/kaptein og dommer(e). Protesten vil bli avgjort av en protestjury som oppnevnes iht. NHFs bestemmelser for turneringer. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr kr. 1.500,- betales når protesten leveres.

7. Klisterforbud

Det er forbud mot bruk av klister (også sprayklister) i hallene opp til og med 14.års klassen. 15 og 16 års klassen, har tillatelse til bruk av vannbasert klister. Brudd på denne bestemmelsen vil føre til bot på kr. 2.500,-

8. Rusmidler

Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NHF. Se for øvrig: ordensreglementet for overnatting Vi forbeholder oss rett til endringer i kampoppsettet.