Vi i Anton Sport Trollcup er gjerne behjelpelige med spørsmål. 

E-post:  cup@gimletroll.no
Telefon (hverdager 09:00-15:00) : 38095098
Mobil cupleder: 41688658

Postadresse:
IK Gimletroll
Tretjønnveien 100
4633 Kristiansand-S

Kontonummer (Trollcup): 2801.10.83821

Org.nr (IK Gimletroll): 876109972

STAB

KARIANNE BERNTSEN 
Trollcup-leder. Du kan nå henne på tlf: 41688658 eller mailadressen: cup@gimletroll.no . Hun hjelper deg gjerne med spørsmål om påmelding og praktiske ting i forkant av cup'en.

TYGE CARLSEN
Tyge er daglig leder i arrangørklubben IK Gimletroll og sitter med det formelle ansvaret.ENGASJEMENTER OG FRIVILLIGE I tillegg til den faste staben hyrer vi inn dommere og andre på kortere egasjement, og ikke minst over 5000 dugnadstimer fra våre medlemmer som trår til under cup'en med alt fra ordensvakter, vasking, varetransport, kiosker, rigging og mye annet. Uten dere hadde det ikke blitt noen cup!