1. Ordensreglementet er i overensstemmelse med regelverk fra håndballkretsen og fotballkretsen. Reglementet påpeker at idrettsungdom har en spesiell plikt til å vise god oppførsel. Bruk av alkohol er forbudt så vel under reisen som under hele oppholdet. Det påhviler de ansvarlige ledere å påse at dette blir overholdt. Overtredelser blir rapportert til kretsene.
2. Minst to ledere skal overnatte sammen med spillere.
3.  All forbruk av rusmidler er forbudt. Bruk av dette vil slås hardt ned på. Spillere/ledere skal øyeblikkelig utvises fra skolen område og skal nektes å delta videre i turneringen. 
4. Lagledelsen er ansvarlig for skade som blir påført bygninger eller utstyr i skolen, på baner eller i haller.
Spillere skal ikke oppholde seg i skolebygg uten at ledere er tilstede.
5. Røyking er forbudt på skolene, i hallene og i kantinen.
6. Det skal være ro mellom kl. 23:30 og 06:00. Ferdsel i skolebygg mellom kl. 22:00 og 07:00 skal skje på en slik måte at det ikke forstyrrer lag som fortsatt sover.

Generell informasjon

1. Ved ankomst reiser alle lag direkte til overnattingsstedet.
2. Spillerlister må være oppdaterte på nett innen 25.september for Trollcup i fotball, og 21.oktober for Trollcup i håndball.
3. Alle lagledere bør orientere seg om nødutganger/rømmingsveier snarest etter ankomst lokalene. Det vil være vakter tilstede på alle innkvarteringssteder.
Nødtelefoner; BRANN 110; POLITI 112, LEGEVAKT 113.
Medisinsk personell er tilstede ved hovedsekretariatet. Hovedsekretariatet kontaktes på tlf. 48 19 20 15 .
4. Ved avreise skal klasserommene være ryddet, feiet og pultene satt på plass senest kl. 12:00 på søndag.
NB. Stolene/pultene plasseres etter henvisning fra arrangøren. Gi melding til vakten når dere forlater rommene/skolen.
5. Dusjer finnes i alle idrettshaller og i garderobeanlegg.